Monthly Archives: May 2014

Type of French lady with compiler for high level programming language. (4)

Cryptic crossword with a theoretical computer science theme. Enjoy!

no14

no14-grid

Across
1 14d Bank managing a museum exhibiting bad art? (7,10)
5 17d Smooth ways of talking, readily accepted. (7,9)
9 Number system used around the end of the year? (3)
10 Kept by virtuous diarists and, one hopes, research libraries even after cutbacks. (4,7)
11 Headless monsters may be off by one. (6)
12 Repository hosting 18 down introductions explaining semantics and verification. (4)
13 King’s writ, maybe a quill. (2)
16 Good idea when checking if string argument has zero length; otherwise result oft not OK when k goes left. (4,3,4,3)
19 Cunningly silences top men in foundations of mathematics, such as Gödel’s most important contribution. (14)
21 God is in the particulars more than in the details. (2)
22 Architecture sounds like a gamble. (4)
24 Plutoniom store added on top of the others. (6)
27 Arbitrary model in statistical mechanics often improves bound on worst-case behaviour, at least in expectation. (11)
28 Apply resolution to a Horn clause. (3)
29 Author of election scheme and determinant 3 down (following 6 down) and connoisseur of acrostics did often draft good stories on nonsense! (7)
30 The simplest sets, i.e., a partial order. (7)

Down
1 Go from place to place in the pursuit of pleasure to understand a complicated construction in an NP-hardness reduction. (6)
2 8 Frequently visiting mother-in-law, for instance, can be a difficult challenge. (10,8)
3 Preparing for the oral might be a good strategy. (9)
4 Very long narrative in retrospect sounds like the specification of a structured information exchange protocol for web services. (4)
5 About first Java class compiled at even update. (10)
6 German summer takes the edges off temper, laid back. (5)
7 Favourite reference in many lists: My name is Bond. (4)
8 See 2 down.
14 See 1 across.
15 Building with supplies for Spooner’s unique key partner, where tea is served for a penny. (5,5)
17 See 5 across.
18 Becomes partly colder or rimed when applied to itself. (8)
20 Development to release after many years. (6)
23 First person to attach the head to statues. (5)
25 Where most computational geometry problems are easily solved, e.g., done by convolution. (3,1)
26 Type of French lady with compiler for high level programming language developed by the US Department of Defence. (4)

Fransk antropolog bor ude i u-vending (8)

PDF-version: no20

no20-grid

Vandret
1 Luftig dessert bliver uden side i presse. (6)
5 Forvirret genkalde Hannas Glawaris ægtestand. (4,4)
9 Fransk antropolog bor ude i u-vending. (8)
10 Kattejammer?! (6)
11 Resultatlønnet beskæftigelse, fx for rytmeguitarister? (13)
13 Ignorer hver anden artikel, engelsk digter og forfatter. (6)
15 Hvor land bygges i orkesteret. (8)
17 Fx tillægsord, der ender på trykstærk vokal, lader sig ikke overtale. (8)
19 Handelsskoleelev omvendes til en for eliten. (6)
20 Anetes myntete, omrørt, indeholder mange blade. (3,10)
24 Ord i jantelov er berømte. (6)
25 Lave hul bag smykke for person som er blevet forført til at indlede et kærlighedsforhold. (8)
26 27 Herkules i en stridsvogn i opløftet og euforisk stemning. (4,4,2,4)
27 Se 26 vandret.

Lodret

2 Mærkelig zoo nordpå producerer giftgas. (4)
3 Tekstiler for små størrelser og intelligenskvotienter. (5)
4 Enkeltstående begivenhed i højtideligt digt, først fortællende men uden jambisk slutning. (7)
5 Kaj Munk og Søren Kirkegaard og andre: giv nu riget oprør! (15)
6 Leder for meteorologisk institut i centralasiatisk sø. (7)
7 Holde af elektrisk bestik. (5)
8 Beruset? Drik dyrere, fx kakao og anis. (10)
12 Mad med mange kulhydrater er . . . og andre sportsudøvere og kriminelle. (10)
14 Lingeri, måske skjult i blufærdigt øjeblik. (3)
16 Falde i ens smag for hovedbeklædning. (3)
18 Glad og optimistisk gruppe i forstad til Aarhus. (7)
19 Det meste af trosbekendelsen til pige som husede mange instrumentmagere. (7)
21 En halv snes nederlag for besat land. (5)
22 Stork flyver og svømmer i Atlanterhavet. (5)
23 Kan skimte forfædre. (4)