Monthly Archives: October 2007

Lund University Student Unions Teaching Award 2007

I still haven’t quite absorbed the fact that the natural science students found me worthy of their pedagogical prize 2007, but now it seems I get the university-wide prize as well: Lunds Universitets Studenkårer (Lund University’s Student Unions) will be honouring me with their prize for outstanding teaching on Oct 19.

Nomination

Part of the nomination is now on-line at the University
webspace. Translating that into English gives something like this:

In his role as Computer Science teacher, Thore Husfeldt has proved that enthusiasm actually can be contagious. Like no other he manages to create motivation for learning and enthusiasm for the topic in his students. This may hinge the fact that he really is a fiery spirit and has stated he sees teaching as the most fun thing he does at University.

Pedagocial development is an issue that lies close to Thore’s heart. Apart from being a driving force in development Thore has also shown enthusiasm and participation in the development of quality measures, models that depend on the central role of examination for learning.

Thore makes time for his students. His door is seldom closed. It’s never a problem if students need an extra seminar or explanation, Thore is always there for them.

What can I say? First, I need to express my enormous gratitude to whatever students fought for my nomination in whatever covens these things are decided. I have always tried to take the right people seriously, and engage politically able and rational students in honest and well-reasoned debate. This costs a lot of easy points, but has made me popular with some other fiery spirits who throw some weight around. It’s supremely satisfying to see this strategy validated.

Second, there are a lot of teachers better than me who don’t get recognised. Students: do you bloody job and nominate the right people. They need you.

Third, I’m happy to see myself awarded for things that are really important to me, and not so trivial. (I’m pretty sure you can be a terrible teacher while being available and enthusiastic. I understand why these criteria are on the list, since they are necessary. But they don’t make you a good teacher.) But the nomination does mention my stubborn insistence on Good Exams, a topic that is really important to me. The fact that the student union recognises this is great, and verifies one of my dogmas: the idea that students prefer fuzzy exams is a myth.

I have never ever taken a pedagocial course, and most of those I’ve looked at disgusted me. But I have copied all the best teachers I’ve ever met, and anything I do right I have shamelessly stolen from them: from people who derive pleasure from explaining difficult things really, really well.

Full nomination

Update: Here is the full text of the nomination.

Lunds Naturvetarkår (LUNA) nominerar härmed Thore Husfeldt, institutionen för datavetenskap, till Lunds universitets pedagogiska pris 2007.

Thore Husfeldt har i sin gärning som lärare i datavetenskap visat att entusiasm faktiskt kan smitta av sig. Som ingen annan förmår han skapa inlärningsvilja och intresse för ämnet hos sina studenter. Detta beror kanske på att han verkligen är en eldsjäl och att han uttalat ser undervisningen som det roligaste han gör på universitetet.

Att undervisa i datavetenskap är svårt, om detta kan många vittna. Dåligt undervisad datavetenskap blir obegriplig p.g.a. sin extremt tunga teoretiska bas. Här har Thore en enorm förmåga att förklara svåra teoretiska resonemang på ett begripligt sätt. Mycket av detta beror på att han gärna sätter teorin i sitt sammanhang. De datavetenskapliga teoretiska modellerna har en avgörande betydelse för alla vetenskaper som behandlar stora statistiska underlag, bland annat inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi. Detta klargör Thore i sin undervisning på ett utmärkt sätt. Detta betyder inte att Thore trivialiserar sin vetenskap och dess teori, tvärtom. Ärlighet är ett nyckelord i Thores undervisning.

Om ett kursmoment är svårt så säger han det. Om ett kursmoment är tråkigt säger han det. Thore anser att detta är en betydligt bättre motivationsteknik än att trivialisera svåra och tråkiga moment. Enkelhet och tydlighet är andra viktiga begrepp i Thores pedagogik.

Det har sagts att Thores kurser inte liknar varandra från termin till termin. Detta beror på att Thore kontinuerligt utvecklar kursinnehållet och sin egen pedagogik. Han har varit drivande i arbetet med bolognaanpassning av utbildningen och grundutbildningens upplägg. Thore har även hållit i utbildning för laborationsassistenter och forskningsassistenter. Det pedagogiska utvecklingsarbetet är något som ligger Thore varmt om hjärtat.

Förutom att ha varit drivande i utvecklingsarbetet har Thore också visat entusiasm och engagemang i att utveckla kvalitetssäkringsmodeller för utbildningen. Kvalitetssäkringsmodeller som tar fasta på examinationens centrala roll för lärandet.

Thore har länge påpekat att utbildning ges för lite utrymme och status i förhållande till forskning, men att forskning och utbildning går hand i hand. Det är särskilt tydligt inom datavetenskapen där utvecklingen går hejdlöst snabbt, och en lärare som är borta från forskningen en tid förlorar möjligheter att hänga med i utvecklingen. Thore för en “kamp för att höja nivån på undervisningen” vilket bland annat innebär att forskande lärare aktivt deltar i undervisningen. Thore har bland annat arrangerat “algoritmseminariet”.

Thore tar sig tid för sina studenter. Hans dörr är sällan stängd. Om studenterna har behov av ett extra seminarium eller en genomgång till är det aldrig ett problem utan Thore ställer upp.

Att Thore uppskattas av sina studenter har bland annat manifesterats i att han har mottagit datalogernas pedagogiska pris “Golden Keyboard Award” samt LUNAs pedagogiska pris.

Detta sammantaget gör att vi rekommenderar varmt att Thore Husfeldt tilldelas Lunds universitets pedagogiska pris för 2007.

I especially like the third paragraph.