Science Under the Algorithmic Lens

Videnskaberne under den algoritmiske linse

Algoritmisk tænking påvirker i dag videnskaber fra sociologi til kvantemekanik. Virkeligheden er information, og algoritmer er de kræfter, der påvirker den.

Datalogi har overtaget matematikkens rolle som videnskabernes dronning og tjenerinde. Det sidste er klart: alle videnskaber er blevet til anvendere af informationsteknologi, så algoritmer er blevet den store problemløser. Det vil jeg ikke tale om. I stedet vil jeg tale om, hvordan den algoritmiske linse giver et nyt perspektiv på virkeligheden. Som alle linser giver den mulighed for at stille skarpt på noget nyt. Foredraget består af en række eksempler på, hvordan algoritmer forklarer fænomener, vælger modeller, stiller spørgsmål, designer eksperimenter, og udfordrer hypoteser i ikke-datalogiske videnskaber.

Foredraget er henvendt til en lytterskare med en vis interesse for videnskab, men ikke nødvendigvis hård naturvidenskab. Det tager en god time med omtrent 60 billeder, men kan tilpasses.

  • Naturvetenskaperna under den algoritmiska linsen. 2 september 2007. Kårhuset, Lund.
    Introduktion till naturvetenskaperna för novischer på Lund universitets naturvetenskapliga program.
  • Från sociala nätverk till kvantmekanik – ett algoritmiskt perspektiv på vetenskaperna.
    27 november 2007. Hallands nation, Lund.

1 thought on “Science Under the Algorithmic Lens

  1. Pingback: Filter Bubble in Weekendavisen « Thore Husfeldt

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s